Nieuws archief

Dankzij Women in Finance ging bijna 60% van de ondertekenaars actief aan de slag met een actieplan rond genderdiversiteit.

Eerste doelstelling rond genderdiversiteit bereikt: 91% van leden ondertekent het charter.

Charter belangrijke stap naar genderevenwicht en diversiteit.