LAATSTE NIEUWS: The Inclusive March Challenge!

WIF lanceert... The Inclusive March Challenge !

Werk je in de financiële sector? Ben je op zoek naar verbinding met je team? Wil je iets doen over inclusie? Wil je een prijs winnen? Ben je klaar om op Linkedin te posten over wat je leert?

Als je antwoord op deze vragen JA is, dan is deze uitdaging VOOR JOU! Hij bestaat uit 4 inclusieve oefeningen, één voor elke week van maart, die alle teamleden zullen uitoefenen. Er zijn geen materiaal of kosten voor nodig.

Week 1: Denk aan een uitspraak waar onbewust vooroordeel in verborgen zit die je op je werk hebt gehoord (tijdens eender welke fase van je carrière). Stel twee vragen voor die je kunt stellen om deze vooringenomenheid de volgende keer dat je hem hoort te onderbreken.

Week 2: Schrijf 3 professionele rolmodellen van jou op. Naar wie zou je gaan als je advies nodig hebt in je carrière? Verschillen ze van jou en op welke manieren (geslacht, etniciteit, leeftijd,...)?

Dimensie: Het hebben van rolmodellen die anders zijn dan jij kan je helpen om professioneel en persoonlijk vlak te groeien. We neigen onbewust meer naar mensen met wie we ons kunnen identificeren, met wie we een aantal identiteitsaspecten gemeen hebben.

Week 3: Let op wie er stil is in teamvergaderingen (virtueel of fysiek). Elk teamlid denkt na over waarom dit zou kunnen zijn, wat zouden 3 dingen zijn die je eraan zou kunnen doen?

Dimensie: Mensen die zich niet gewaardeerd of opgenomen voelen in hun groep, hebben de neiging om meer passief en stil te worden in vergaderingen.

Week 4: Inclusief brainstormen : een teamdiscussie over wat we allemaal gemeen hebben, en welke unieke visie/perspectief/bijdrage elk lid brengt aan het team. voor meer info zie 10 (inclusioninfinance.be)

Hoe neem je deel?

1. Ga in gesprek met je team en leg ze de uitdaging uit. Zijn jullie klaar voor het spel? Het kost niets.

2. Definieer een woordvoerder voor uw groep. Deze persoon stuurt een e-mail naar info@womeninfinance.be om uw teamdeelname te bevestigen. Vermeld gewoon met hoeveel jullie zijn, de naam van je bedrijf en je service/departement. Doe dit voor 3 maart.

 

Survey Corporate Culture and Career M/F/X

Bestaat er een link tussen de hindernissen die u ervaren hebt in uw carrière en de cultuur van de sector of organisatie waarin u werkt? Bent u nieuwsgierig of er een verband bestaat en hoe dit eruit ziet? Is er een verschil tussen vrouwen en mannen?

Wo·Men in Finance heeft, in samenwerking met de KU Leuven en UGent., een grootschalige anonieme bevraging van de Belgische financiële sector georganiseerd om deze hindernissen te onderzoeken. Op basis van de antwoorden van maar liefst 1351 deelnemers, kunnen wij de eerste resultaten (more to come later) met u delen.

Klik hier om de eerste resultaten te bekijken.

Wo·Men in Finance: dat is ook een ijzersterk diversiteitscharter

Financiële instellingen die het charter ondertekenen, engageren zich om genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten, specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen, een diversiteits- en inclusieplan op te stellen en een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden.

Lees het charter hier

Ons jaarverslag voor 2021-2022 is NU beschikbaar!

Waar staan de ondertekenaars vandaag? Waar willen ze naartoe? En hoe zullen ze het charter gebruiken om hun doelstellingen te bereiken? Op deze - en heel wat andere - vragen biedt het jaarlijks rapport van Wo·Men in Finance een antwoord.

Download hier het volledige rapport

“We zijn ervan overtuigd dat - in de wereld van vandaag - diverse groepen de beste beslissingen nemen en dat de meest aantrekkelijke werkgevers de inclusieve zijn„

Christine Van Rijsseghem & Claire Godding - Chair & Co-Chair Wo·Men in Finance

Onze leden

Al 50 financiële instellingen ondersteunen Wo·Men in Finance.