< Alle artikels

02 January, 2023

Jaarverslag 2021-2022

Wo•Men in Finance: drie jaar na de oprichting wordt de vereniging, die nu 50 leden telt, als voorbeeld beschouwd in België en Europa

Wo•Men in Finance, een vereniging en charter die in juni 2019 gelanceerd werden, stelt haar derde jaarverslag voor. Daarin staan onder andere de initiatieven van 2021 en 2022 en de evolutie inzake gender in alle niveaus in de financiële sector in 2021. De vereniging telt nu 50 leden, die samen meer dan 90% van de financiële sector vertegenwoordigen: banken, verzekerings­maatschappijen en andere financiële bedrijven die samen vooruitgang willen boeken.

Wat maakt dit unieke sectorale initiatief zo sterk?

·       De focus op het meten van de glazen plafonds, namelijk de niveaus vaststellen waar vrouwen drastisch minder aanwezig zijn binnen elke instelling;

·       De zes werkgroepen die een honderdtal collega’s, zowel vrouwen als mannen, samenbrengen die werken in de aangesloten instellingen;

·       De grootschalige evenementen die een gemengd en divers publiek aantrekken: de twee evenementen die in juni en oktober 2022 georganiseerd werden, trokken in totaal meer dan 600 deelnemers;

·       De workshops en tools die de werkgroepen ontwikkeld hebben over verschillende onderwerpen, waaronder de preventie van seksisme in bedrijven, het meten van de Gender Pay Gap enz.;

·       Het delen van de vooruitgang van leden en van hun acties;

·       De sectorale bevragingen, en meer bepaald de bevraging over factoren die de carrières van vrouwen en mannen in de financiële wereld in de weg staan;

·       De brede benadering ten opzichte van alle actoren die verantwoordelijk zijn voor verandering: CEO’s, hr-verantwoordelijken, medewerkers, recruiters enz.

Voor het eerst is het aandeel vrouwen in het senior management in 2021 groter dan 30%.

Tegelijkertijd bleek uit de bevraging, over factoren die carrières in de weg staan, dat 28% van de respondenten overweegt om te stoppen met hun functie (31% van de vrouwen, 22% van de mannen). De belangrijkste redenen daarvoor zijn de bedrijfscultuur en de leiderschapsstijl.

De doelen van Wo•Men in Finance de komende maanden en jaren:

·       gendergelijkheid op alle niveaus blijven versnellen;

·       onze leden aanmoedigen om hun bedrijfscultuur te verbeteren en zo inclusiever te zijn;

·       andere sectoren in België aanmoedigen om een gelijkaardige aanpak te hanteren;

·       de financiële sector in Europa aanmoedigen om ook inspiratie te halen uit ons initiatief.

Naar het jaarverslag (in Engels) : wif_jaarverslag_2022.pdf (womeninfinancebelgium.be)