Visie

1) Cultuur en inclusie 

Wo·Men in Finance wil een cultuur van inclusie creëren en implementeren waarbij genderdiversiteit als een prioriteit wordt beschouwd op de agenda van de Board of Directors. Daarnaast moet genderdiversiteit een onderdeel zijn van de strategische visie van elke financiële instelling die deel uitmaakt van Women in Finance. 

2) Aanwerving en promotie 

Wo·Men in Finance wil op een actieve manier bouwen aan een sterke pool van vrouwelijk talent om de representatie van vrouwen in uitvoerende functies te vergroten. 

3) Netwerken en sociaal kapitaal 

 Wo·Men in Finance wil vrouwen kansen bieden door het organiseren van sociale netwerkevenementen, opleidingsprogramma’s en zoveel meer.