< Alle activiteiten

12 October, 2023

Senior Wo.Men in Finance

50 vrouwelijke senior managers van 21 verschillende instellingen kwamen samen om dieper in te gaan op de kritieke carrièrebelemmeringen die naar voren kwamen uit de recente WoMen in Finance Belgium-enquête over carrièrebelemmeringen en bedrijfscultuur.

Het doel van de bijeenkomst, gefaciliteerd door Claire Godding, Nathalie Delaere en Mathy Mande Muteba, was om het bewustzijn te verhogen en licht te werpen op deze structurele belemmeringen door het delen van ervaringen.

We geloven dat het begrijpen van de uitdagingen en het realiseren dat dit niet zomaar geïsoleerde feiten zijn, de eerste cruciale stap is naar het doorbreken ervan.Op een quasi-unaniem verzoek van de deelnemers, zijn we verheugd om een tweede sessie aan te kondigen, waar we nog dieper zullen graven om de onderliggende oorzaken bloot te leggen en te beginnen met het opstellen van een actieplan om meer inclusieve bedrijfsculturen te creëren.Onze collectieve vastberadenheid is duidelijk: we zijn op een missie om de weg vrij te maken voor een meer inclusieve, rechtvaardige en diverse financiële sector in België.