< Alle persberichten

17 June, 2019

Financiële sector pleit voor meer vrouwen aan de top

Febelfin tekent vandaag samen met heel wat andere financiële spelers een charter dat pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector. De doelstelling? Gelijke en eerlijke kansen bieden aan mannen én vrouwen in de financiële sector.

Een eerste stap is bewustwording. Het charter wil financiële ondernemingen laten inzien dat een gezond bedrijf vrouwen en mannen nodig heeft op álle niveaus. Elk vanuit hun eigen accenten komen ze samen tot betere inzichten en dus tot betere beslissingen.

Maar het charter gaat nog een stap verder. De ondertekenaars engageren zich om:

  • genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten
  • specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen
  • een diversiteits-en inclusie actieplan op te stellen
  • een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden

De hoofdfocus van het charter ligt dan wel op genderdiversiteit, het zet ook aan om aandacht te schenken aan diversiteit in het algemeen: verschillende opleidingsprofielen, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende nationaliteiten.

Lees het volledige persbericht op de website van Febelfin.